top of page

Chương trình khách hàng trung thành

Nhận điểm và đổi phần thưởng

 1. 01

  Đăng ký

  • Đăng ký làm thành viên để bắt đầu tận hưởng chương trình khách hàng trung thành

 2. 02

  Kiếm điểm

  • Purchase a product

   Nhận 5 điểm cho mỗi $1 chi tiêu

  • Sign up to the site

   Nhận 100 điểm

 3. 03

  Quy đổi phần thưởng

  • $5 Off

   500 Điểm = Giảm $5 mặt hàng có giá thấp nhất trong giỏ hàng

  • $10 Off

   1.000 Điểm = Giảm $10 mặt hàng có giá thấp nhất trong giỏ hàng

bottom of page